Vijesti

Kako mi pružamo podršku stanarima „Pristaništa“ uz pomoć internih priredbi?

Pomažemo ljudima koje je rat pogodio da osjete tlo pod nogama. Zato održavamo u našoj privremenoj kući najrazličitije priredbe i večernja događanja.

Stanari «Pristaništa» se uče nečem novom, izrađuju rukotvorine, sviraju na muzičkim instrumentima i komuniciraju podržavajući jedni druge. Tokom posljednjeg mjeseca održano je preko 30 takvih događanja: sportske igre sa Jevgenijem, muzički susret sa Aleksejem, crtanje sa Irinom, glumačko umjeće sa Irinom, pjevački ansambl sa Irinom, matematika sa Petrom, izrada novogodišnjih čestitki sa Sofijom i štošta drugo.

Želite li da se pridružite timu volontera? Popunite upitnik.

Nama sada treba i finansijska podrška. Suočili smo se sa krizom: treba prikupiti 9900€ do kraja decembra kako bismo i dalje mogli prihvatati izbjeglice u kući «Pristaništa». Bićemo veoma zahvalni za vaše priloge. Pomoći