/
Postanite volonter

Postanite volonter

Možete pomoći povremeno ili redovno, volonteri prilagođavaju svoj radni teret. Nemojte odugovlačiti i popunite prijavu sada.
Kako biste mogli pomoći Pristanište Fondaciji?
Odaberite sa liste kako možete pomoći.
Morate imati najmanje 18 godina u trenutku popunjavanja prijave
U kom gradu živite?
Broj telefona koj je povezan sa mesendžerom
Na koj mesendžer možemo da Vas zovemo
Koliko dugo biste voljni da volontirate u Pristaništu?
Kako biste mogli biti korisni Fondacije Pristanište?
Odakle ste čuli za Pristanište?
Klikom na dugme dajete saglasnost za obradu ličnih podataka i saglasni ste sa politikom privatnosti