Vijesti

Fakultet liberalnih umetnosti i nauka (FLAS) u Crnoj Gori

Fakultet liberalnih umetnosti i nauka (FLAS) u Crnoj Gori, osnivači koga je nastavnici iz Rusije, dobio je državnu akreditaciju. Ova trogodišnja diploma neћenje nudi jedinstven model liberalnog umetničkog obrazovanja, omogućavajući studentima da samostalno izaberu specijalizaciju iz širokog spektra društvenih i humanističkih nauka.

Polja proučavanja uključuju sociologiju, digitalne humanističke nauke, medije, istoriju umetnosti, političke nauke i lingvistiku, sa planovima da se proširi na prirodne nauke. Obuka se izvodi na ruskom, crnogorskom jeziku i uglavnom na engleskom jeziku.

Akreditacija potvrđuje usklađenost programa sa međunarodnim standardima i otvara mogućnosti studentima da rade stažiranje, prevođenje i prijem na master studije na evropskim univerzitetima.

Aktivno smo učestvovali u pokretanju ovog projekta, i možemo vam preporučiti ovu priliku za obuku. Da biste saznali više, posetite stranicu
Fejsbuk stranicu Fakulteta liberalnih umetnosti i nauka u Crnoj Gori.