Documents of the Pristaniste Foundation

Politika privatnosti

Politika privatnosti u vezi s korišćenjem informacijskih resursa Fondacije Pristanište od strane korisnika.

1. Opšte odredbe
Ova politika privatnosti opisuje kako Fondacija Pristanište (u daljem tekstu Fondacija) prikuplja i koristi informacije koje joj korisnici mogu prenijeti prilikom korišćenja web stranice Fondacije pristaniste.me i drugih elektronskih informacijskih izvora Fondacije dostupnih putem interneta ili lokalno (u daljnjem tekstu IR). Fondacija se odgovorno odnosi prema privatnosti korisnika i preuzima sve potrebne napore kako bi je zaštitila. Korisnici mogu biti sigurni da će sve informacije koje pruže biti korišćene samo u skladu s ovom politikom.

2. Prikupljene informacije i njihova upotreba
2.1 Privatni podaci
Privatni podaci u ovoj politici odnose se na informacije koje vam omogućuju identifikaciju ili se mogu koristiti za identifikaciju ili lociranje osobe, kao i za kontaktiranje s njom.

2.2 Kako Fondacija može komunicirati s privatnim podacima korisnika.
U interakciji s IR korisnicima, posebno kada korisnici ispunjavaju upitnike na web stranici Fondacije, Fondacija može prikupljati, pohranjivati i obrađivati privatne podatke koje korisnici izričito daju.

2.3 Kako Fondacija može koristiti primljene privatne podatke
Fond se obavezuje da će primljene privatne podatke koristiti isključivo u zakonom propisane svrhe, te se takođe obavezuje da osobne podatke korisnika neće prenositi trećim osobama, osim ako za taj prijenos nije izričito dobijeno dopuštenje od korisnika na čije privatne podatke ove informacije mogu uticati.

2.4 Koje privatne podatke Fondacija ne prikuplja, pohranjuje ili koristi
Fond se obvezuje da neće prikupljati, pohranjivati niti koristiti sve ostale osobne podatke o korisnicima, osim onih koje korisnik izričito dostavi Fondu. , Fondacija se obavezuje da neće prikupljati, pohranjivati ili koristiti podatke o plaćanju korisnika, njihove identifikatore oglašavanja na internetu, informacije koje omogućuju identifikaciju uređaja korisnika, kao i podatke o uređaju korisnika, kao što su popis kontakata, datoteke, fotografije, trenutna lokacija i istoriju lokacije, popisi poziva i poruka, kalendar, medicinske informacije.

2.5 Prikupljanje, pohranjivanje i korištenje nepersonaliziranih podataka
Fondacija može implicitno prikupljati anonimne, nepersoalizovane podatke o upotrebi IR-a od strane korisnika, koristeći, između ostalog, analitičke metrike i kolačiće treće strane. Prikupljene informacije ne smiju se povezivati s bilo kakvim privatnim podacima korisnika i mogu se koristiti isključivo za poboljšanje rada IR Fonda.

3. Objavljivanje trenutne verzije pravila o privatnosti
Aktuelna verzija pravila o privatnosti objavljena je na web stranici Fondacije.

4. Moguće izmjene pravila o privatnosti Fondacije može, prema sopstvenom nahođenju, promijeniti ovu politiku privatnosti u bilo kojem trenutku. Kako bi bili u toku s promjenama pravila o privatnosti, korisnici bi trebali pratiti web stranicu fondacije.

4. Kontaktirajte nas
Ako imate pitanja i/ili komentara o ovoj politici privatnosti, obratite nam se na [email protected]

Ovo pravilo stupa na snagu 25. jula 2022.