Javnost o nama

Priča o Pristaništu na nacionalnoj crnogorskoj televiziji